ADHD – ŚWIAT TO ZA MAŁO!

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie jest partnerem projektu „ADHD – ŚWIAT TO ZA MAŁO!”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo ADHD. Projekt zakłada m.in. szkolenia z zakresu ADHD, terapię, wymianę doświadczeń. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Więcej informacji o projekcie można uzyskać, odwiedzając Biuletyn ADHD: www.biuletyn.ptadhd.pl i Panel Dyskusyjny: www.ipd.ptadhd.pl

 

Może Ci się również spodoba