Kategoria: O Nas

ZARZĄD :

ZARZĄD :

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje pro publico bono i za zasiadanie w tych władzach nie otrzymują wynagrodzenia. ZARZĄD :Prezes Zarządu: Katarzyna OrkiszWiceprezes Zarządu: Anna FilipowskaSkarbnik: Monika Stręczek- Czaja KOMISJA...