Kategoria: Terapie dla dzieci

Terapie dla dzieci

Odpłatne zajęcia

Działalność Stowarzyszenie skupia się wokół wsparcia terapeutycznego dzieci neuronietypowych obserwowanych pod kątem zaburzeń neurorozwojowych w tym głównie ADHD oraz Spektrum Autyzmu.Wsparcie to jest realizowane w...

Metoda Warnkego

Główne założenie Metody Warnkego Przyczyną trudności w nauce wśród dzieci są między innymi centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Dzieci te są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów,...

Terapia Biofeedback

EEG Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to urządzenie, które wykorzystuje różne rodzaje fal elektromagnetycznych, odpowiedzialnych za takie funkcje jak koncentracja uwagi na zadaniu, aktywność, twórcze myślenie, tempo...

Terapia Integracji Sensorycznej

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie posiada bardzo dobrze wyposażoną salę do zajęć metodą Integracji Sensorycznej.Codziennie zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani terapeuci SI...