Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – edycja 2024

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

od 15.04.2024 r. do 14.08.2024 r.

realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Gminy Miasto Rzeszów pn.

„Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – edycja 2024”

Adresatami zadania publicznego są dzieci wykazujące deficyty i zaburzenia rozwojowe – 24 osób z terenu Rzeszowa tj. mieszkańcy Rzeszowa oraz dzieci uczęszczające do placówek edukacyjnych, opiekuńczych lub rehabilitacyjnych na terenie Rzeszowa.

W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Terapia SI (Integracji Sensorycznej) – 10 zajęć na osobę
  • Terapia Biofeedback – 10 zajęć na osobę
  • Terapia metodą Warnkego – 10 zajęć na osobę

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie
od 15.04.2024 r. do 26.04.2024 r.

W razie potrzeby rekrutacja będzie przedłużona do 15.06.2024 r.

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania na stronie:

https://adhd-rzeszow.pl/formularz-rz-2024
i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać skan wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail:

adhd-rzeszow@wp.pl

Liczba uczestników ograniczona; liczy się kolejność zgłoszeń

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 662096633

Może Ci się również spodoba