Projekt aktywizujący i wspierający rehabilitację społeczną.

Drodzy i drogie,

W ramach współpracy Stowarzyszenia FabLab Kraków z Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie

Przeprowadzony zostanie projekt aktywizujący uczestników i wspierający ich rehabilitację społeczną.

W programie znajdziemy między innymi warsztaty fotograficzne, zajęcia terapeutyczne, wsparcie psychologa, czy też warsztaty kreatywne – każdy znajdzie coś dla siebie.

Zadanie jest finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Może Ci się również spodoba