Raport NIK o wsparciu w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Najwyższa Izba Kontroli (NIK) o wsparciu dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania

Warto podkreślić że okres, kiedy dziecko korzysta z systemu edukacyjnego jest najlepszym czasem dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ,w tym nie tylko z autyzmem ale również z ADHD oraz niepełnosprawnościami wynikającymi z zaburzeń neurorozwojowych, na wdrażanie wsparcia oraz działań terapeutycznych (wg. potrzeb dziecka).

Uzyskanie wsparcia dla osoby dorosłej z ASD, ZA, ADHD jest nieporównywalnie trudniejsze.

Zachęcamy do kierowania pomocy dzieciom z SPE od możliwie wczesnego etapu szkolnego, tak aby wykorzystać ten czas na kształtowanie kompetencji i umiejętności młodego człowieka.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wsparcie-osob-z-autyzmem-i-zespolem-aspergera.html

Może Ci się również spodoba