ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 4/2019

dotyczące dostawy sprzętu do terapii, na który składa się dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu do terapii wzroku (Eyetracking), programów multimedialnych, tablicy z projektorem, komputerów przenośnych, laminatora, magnetofonu, oraz dotyczy dotyczące dostawy wyposażenia placu zabaw, wyposażenia meblowego, dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, dostawa realizowana w ramach projektu „SELFIKI Niepubliczne Przedszkole Specjalne” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Może Ci się również spodoba