Autor: administrator

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2019 Dotyczące Wykonania adaptacji lokalu dla potrzeb Niepublicznego Przedszkola Specjalnego. Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, realizowane w ramach projektu „SELFIKI Niepubliczne...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02 / 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02 / 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02 / 2019 dotyczące dostawy wyposażenia placu zabaw, wyposażenia meblowego, wyposażenia sal dla dzieci, wyposażenia sali sensorycznej dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego. Zamówienie...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01 / 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01 / 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01 / 2019 dotyczące dostawy sprzętu do terapii, na który składa się dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, sprzęt do terapii Bioffedback, sprzętu oraz pomocy...

ADHD – ŚWIAT TO ZA MAŁO!

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie jest partnerem projektu „ADHD – ŚWIAT TO ZA MAŁO!”, realizowanego przez Polskie Towarzystwo ADHD. Projekt zakłada...

Metoda Warnkego

Główne założenie Metody Warnkego Przyczyną trudności w nauce wśród dzieci są między innymi centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Dzieci te są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów,...

Terapia Biofeedback

EEG Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to urządzenie, które wykorzystuje różne rodzaje fal elektromagnetycznych, odpowiedzialnych za takie funkcje jak koncentracja uwagi na zadaniu, aktywność, twórcze myślenie, tempo...

Terapia Integracji Sensorycznej

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie posiada bardzo dobrze wyposażoną salę do zajęć metodą Integracji Sensorycznej.Codziennie zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani terapeuci SI...

ZARZĄD :

ZARZĄD :

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje pro publico bono i za zasiadanie w tych władzach nie otrzymują wynagrodzenia. ZARZĄD :Prezes Zarządu: Katarzyna OrkiszWiceprezes Zarządu: Anna FilipowskaSkarbnik: Monika Stręczek- Czaja KOMISJA...

Dziecko z ADHD

Dziecko z ADHD

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) Nadpobudliwość psychoruchowa (inaczej zespół nadruchliwości, zespół hiperkinetyczny, w języku angielskim Attention Deficyt Hiperactiyity Disorder) w...

Kontakt

Kontakt

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 1/5a 35-033 Rzeszów Telefon: 665721148 E-mail: adhd-rzeszow@wp.pl NIP: 813-33-85-871 Nr. rachunku Stowarzyszenia: 73 1240 1792 1111 0010 0561...