Minął miesiąc od konferencji „ADHD i co dalej?”

🕐
https://www.facebook.com/events/3265696526780346/

współorganizowanej przez:
– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie
– Katedra Fizjoterapii Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

Z dumą i radością prezentujemy Państwu pierwszą część konferencji – krótką prezentację 15to letniej działalności Stowarzyszenia przedstawioną
przez Panią Prezes Stowarzyszania.

Może Ci się również spodoba