Informacja dla Rodziców/Opiekunów

Szanowni, drodzy Rodzice i Opiekunowie wspaniałych Dzieci,

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o regularne uiszczanie płatności za zajęcia Dzieci do 10 dnia miesiąca następującego wg rozliczeń i instrukcji przekazywanych przez terapeutki.

Preferowaną formą płatności jest przelew na konto Stowarzyszenia wg wzoru:

Odbiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 1/5a 35-033 Rzeszów
Nr rachunku: 73 1240 1792 1111 0010 0561 0438
Tytuł: „<Imię i Nazwisko pociechy> <nazwa zajęć (np.. SI,BFB,MW…)> <miesiąc, za który uiszczana jest należność>”

Od regularności rozliczeń wprost zależy funkcjonowanie Stowarzyszenia, w szczególności w okresie nieustannie rosnących kosztów funkcjonowania.
Za Waszą dokładność dziękujemy bardzo pięknie, ponieważ pozwala ona nam wspierać Wasze niezwykłe pociechy filozofii non-profit i utrzymywać możliwie niskie należności w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Dziękujemy.

Może Ci się również spodoba