„Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – edycja 2020”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową od 15.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Rzeszowa pn.

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – edycja 2020”

Adresatami zadania publicznego są dzieci z terenu Rzeszowa w wieku
od 5 do 14 lat ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zamieszkałe lub uczęszczające do szkół i przedszkoli w Rzeszowie

W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Terapia Metodą Integracji Sensorycznej
  • Terapia Biofeedback
  • Terapia Metodą Warnkego

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie od 15.06.2020 r. do 30.06.2020 r.

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania (dół strony) i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: adhd-rzeszow@wp.pl

Liczba uczestników ograniczona (12 osób); liczy się kolejność zgłoszeń

Od adresatów zadania pobierana jest opłata 150 zł
za 10 zajęć terapeutycznych.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 665721148

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: https://adhd-rzeszow.pl/formularz-wz_2020/

Może Ci się również spodoba