Termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Dociera do nas coraz więcej zapytań co z terminami ważności orzeczeń o niepełnosprawności w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023.

Zatem spieszymy z informacją (bo im mniej niepewności tym mniej stresu):

„1 lipca 2023 r. odwołany zostanie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przypominamy. Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw orzeczenia, których termin:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.”

źródła:
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2115937
http://pcpr-lancut.pl/informacje-zmiana-przepisow-odnosnie-waznosci-orzeczen-o-niepelnosprawnosci/
Dz.U. 2023 poz. 852 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000852/O/D20230852.pdf

Może Ci się również spodoba