„Wczesna interwencja terapeutyczna – szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – edycja 2020”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r.

realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Wczesna interwencja terapeutyczna – szansą dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – edycja 2020

Adresatami zadania publicznego są dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami oraz zagrożone niepełnosprawnością, w wieku do 12 lat (50 osób), które mieszkają na terenie woj. podkarpackiego (z minimum 5 powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, miasta Rzeszów, miasta Dębica).

Zakwalifikowane do udziału w zadaniu publicznym dzieci skorzystają z indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz z jednej, wybranej formy terapii:

  • Terapia Integracji Sensorycznej (10 zajęć)
  • Terapia Biofeedback (10 zajęć)
  • Terapia Metodą Warnkego (10 zajęć)

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie: od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania (dół strony) i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: adhd-rzeszow@wp.pl

Od adresatów zadania pobierana jest opłata 100 zł.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 665721148

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: https://adhd-rzeszow.pl/formularz_rops_2020/

Może Ci się również spodoba