Diagnozy i zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchowąod 1.07.2022 r. do 15.12.2022 r. realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środkówWojewództwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie...