Diagnozy i zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
od 1.07.2022 r. do 15.12.2022 r.

realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków
Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Diagnozy i zajęcia terapeutyczne –
wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Adresatami zadania publicznego są dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością, w wieku do 12 lat, które mieszkają na terenie woj. podkarpackiego (z minimum 5 powiatów: miasta Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, dębickiego, strzyżowskiego).

Zakwalifikowane do udziału w zadaniu publicznym dzieci (62 osoby) skorzystają:

z jednej, wybranej formy diagnozy:

  • Diagnoza funkcjonalna
  • Diagnoza zaburzeń Integracji Sensorycznej
  • Diagnoza zaburzeń za pomocą Metody Warnkego

lub z jednej, wybranej formy terapii:

  • Terapia Integracji Sensorycznej (10 zajęć)
  • Terapia Biofeedback (10 zajęć)
  • Terapia Metodą Warnkego (10 zajęć)

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie
od 01.07.2022 r. do 15.07.2022 r.
W razie potrzeby rekrutacja będzie prowadzona do 31.10.2022 r.

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania na stronie https://adhd-rzeszow.pl/formularz_rops_2022_diagnozy-i-terapie/ i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: adhd-rzeszow@wp.pl

Od adresatów zadania pobierana jest opłata w wysokości
100 zł za diagnozę lub 150 zł za cykl terapii.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 665 721 148

Może Ci się również spodoba