Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

od 01.07.2023 r. do 31.10.2023 r.

realizuje zadanie publiczne dofinansowane z budżetu
Gminy Miasta Rzeszowa pn.

Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami”

Adresatami zadania publicznego
są dzieci z niepełnosprawnościami – 20 osób z terenu Rzeszowa
tj. mieszkańcy Rzeszowa oraz dzieci uczęszczające do placówek edukacyjnych, opiekuńczych lub rehabilitacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa

W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Terapia SI (Integracji Sensorycznej) – 10 zajęć
  • Terapia Biofeedback – 10 zajęć
  • Terapia metodą Warnkego – 10 zajęć

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie
od 01.07.2023 r. do 17.07.2023 r.

W razie potrzeby rekrutacja będzie prowadzona do 31.08.2023 r.

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania na stronie:

https://adhd-rzeszow.pl/formularz-pfron_wz-2023
i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać skan wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail:

adhd-rzeszow@wp.pl

Liczba uczestników ograniczona (20 osób); liczy się kolejność zgłoszeń

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 665721148

Zadanie publiczne pn. „Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami”
finansowane ze środków PFRON, których dysponentem jest Prezydent Miasta Rzeszowa

Może Ci się również spodoba