Warsztaty dla Dobrych Rodziców

Prowadząca: Katarzyna Orkisz
Czas trwania warsztatów: 14 spotkań po 90 min (we czwartki w godzinach 19:15-20:45)
Zapisy za pomocą formularza: https://forms.gle/8eAjF6A1mYvU9S6M7
Termin rozpoczęcia zajęć: termin pierwszego spotkania: 8.09.2022 o 19:15
Koszt cyklu spotkań: 400 zł.
Udział potwierdzony zaświadczeniem
Miejsce spotkań:
Biuro Stowarzyszenia w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 1/5A

Do kogo adresowana jest ta propozycja:
Warsztaty są przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Program warsztatów
W trakcie powyższego warsztatu uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat metod i technik pracy z dzieckiem na podstawie  podręcznika opisującego 14 – zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 90 min, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.
Warsztat skupia się na opisie technik behawioralnych zawartych w algorytmach (instrukcja i materiały dla rodzica, instrukcja dla profesjonalisty) dotyczących niektórych problemów w pracy z młodszym dzieckiem.

Tematy poruszane w czasie warsztatów
1. Wykład wstępny na temat ADHD.
2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
3. Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”.
4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
5. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,
6. Nagradzanie pozytywnych zachowań.
7. Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad.
8. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
9. Wprowadzenie systemów żetonowych.
10. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
11. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

Warsztaty oparte są na następujących programach:
1. Autorskim programie „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub z zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi” opracowanym przez zespół Wolańczyk, Kołakowski, Skotnicka, Pisula, stosowanym od 1998 roku. Manuskrypt
2. Barkley; Edwards; Robin: Defiant Teens A Clinisian’s Manual for Assessment and Family Intervention; The Guildford Press 1999
3. Faber Mazlish; Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Materiały do zajęć warsztatowych; Media Rodzina of Poznań 1997
4. Sutton: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – cykl 8 książeczek (warsztatów); Synapsis 1992
5. Kołakowski, Wolańczyk, Pisula, Skotnicka ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej, GWP, Gdańsk 2007

Może Ci się również spodoba