Wczesna diagnoza – szansą dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową od 15.09.2021 r. do 15.12.2021 r.

realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Wczesna diagnoza – szansą dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych”

Adresatami zadania publicznego są dzieci zagrożone niepełnosprawnością i  niepełnosprawne, w wieku do 12 lat, które mieszkają na terenie woj. podkarpackiego (z minimum 2 powiatów np. rzeszowskiego, miasta Rzeszów lub innych).

Zakwalifikowane do udziału w zadaniu publicznym dzieci skorzystają z jednej, wybranej formy diagnozy:

  • Diagnoza funkcjonalna w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD), autyzmu (5 godzin)
  • Diagnoza zaburzeń za pomocą Metody Warnkego (5 godzin)
  • Diagnoza zaburzeń Integracji Sensorycznej (6 godzin)

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie od 15.09.2021 do 31.10.2021

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania (dół strony) 
i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: adhd-rzeszow@wp.pl

Od adresatów zadania pobierana jest opłata 100 zł.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 665721148

Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod adresem: https://adhd-rzeszow.pl/formularz_rops_2021_diagnozy/

Może Ci się również spodoba