Zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową
od 15.07.2021 r. do 31.10.2021 r.

realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków PFRON
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego –
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

„Zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi”

Adresatami zadania publicznego są dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności), które mieszkają na terenie woj. podkarpackiego (z minimum 3 powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego, miasta Rzeszów).

Zakwalifikowane do udziału w zadaniu publicznym dzieci (55 osób) skorzystają
z jednych, wybranych zajęć:

  • Terapia Integracji Sensorycznej (10 zajęć)
  • Terapia Biofeedback (10 zajęć)
  • Terapia Metodą Warnkego (10 zajęć)
  • Porady psychologiczne (4 zajęcia)

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie
od 15.07.2021 r. do 31.08.2021 r.

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania (dół strony) i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: adhd-rzeszow@wp.pl

Od adresatów zadania pobierana jest opłata:

  • 100 zł ( 10 zajęć SI lub Biofeedback lub M. Warnkego)
  • lub 30 zł (4 porady psychologiczne)

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: https://adhd-rzeszow.pl/formularz-rops_pfron-2021/

Może Ci się również spodoba