Diagnozy i zajęcia terapeutyczne – wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – edycja 2023

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową

od 01.07.2023 r. do 30.11.2023 r.

realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 

Diagnozy i zajęcia terapeutyczne –
wsparciem dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – edycja 2023

Adresatami zadania publicznego są dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością, w wieku do 12 lat (51 osób), które mieszkają na terenie woj. podkarpackiego (z minimum 5 powiatów: M.Rzeszów, rzeszowskiego, łańcuckiego, dębickiego, strzyżowskiego).

Zakwalifikowane do udziału w zadaniu publicznym dzieci skorzystają:

z jednej, wybranej formy diagnozy:

  • Diagnoza SI (Integracji Sensorycznej)
  • Diagnoza metodą Warnkego

lub z jednej, wybranej formy terapii:

– Terapia SI (Integracji Sensorycznej) – 10 zajęć
– Terapia Biofeedback – 10 zajęć
– Terapia metodą Warnkego – 10 zajęć

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie
od 01.07.2023 r. do 10.07.2023 r.

W razie potrzeby rekrutacja będzie prowadzona do 30.09.2023 r.

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania na stronie:

https://adhd-rzeszow.pl/formularz_rops_2023_diagnozy-i-terapie
i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać skan wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail:

adhd-rzeszow@wp.pl

Od adresatów zadania pobierana jest opłata w wysokości 140 zł za diagnozę
lub 180 zł za cykl terapii.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 665721148

Może Ci się również spodoba