MCS OFERTA SZKOLENIA TERAPIA RĘKI PLUS

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową poleca szkolenie:


14-100 OSTRÓDA, UL. GRUNWALDZKA 25/21; TEL. 504 039 756;
E-MAIL: info@mcsedu.com
WWW: www.mcsedu.com

OFERTA SZKOLENIA
TERAPIA RĘKI PLUS
Rzeszów, do 18-19.07.2020

Cele szkolenia:

 1. Przypomnienie budowy anatomicznej ręki oraz jakie spełnia funkcje (prawidłowo, nieprawidłowo) w kontekście spraw związanych z grafomotoryką.
 2. Zwrócenie uwagi na znaczenie innych funkcji organizmu, takich jak: propriocepcja, motoryka mała, duża, postawa, orientacja w przestrzeni, przetwarzanie wzrokowe, praksji dla efektu końcowego, jakim jest pisanie.
 3. Zapoznanie z narzędziami diagnostycznymi (polskimi i zagranicznymi), pozwalającymi zlokalizować źródła problemów ucznia z pisaniem.
 4. Przedstawienie technik i terapii, programów (polskich i zagranicznych), dotyczących uczniów w normie intelektualnej, minimalizujących problemy z pisaniem, podnoszących jakość i tempo pisania.
 5. Przedstawienie technik i terapii, programów (polskich i zagranicznych), dotyczących uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (zespół Down’a, spektrum autyzmu, mózgowe porażenie dziecięce), minimalizujących problemy ucznia z pisaniem, podnoszących jakość i tempo pisania.
 6. Zapoznanie z elementami masażu Shantala, dotyczącymi ręki. OFERTA DO WYDRUKU

Prowadzący szkolenie:

dr Jacek Szmalec

Teoretyk i praktyk. Doktor nauk pedagogicznych po obronie pracy doktorskiej na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o temacie: „Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich”Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich”. Absolwent kilku kierunków studiów podyplomowych, w tym z fizjoterapii i związanych z autyzmem. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń (Wielka Brytania – Cambridge, Londyn, Bristol, Birmigham, Leeds, Izrael, Francja – Paryż, Węgry – Instytut Petö w Budapeszcie, Holandia i Polska), które wzbogaciły jego wiedzę teoretyczną na temat przyczyn problemów z ręką, w tym problemów grafomotorycznych i sposobów ich rozwiązywaniai również u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Wykładowca na wielu krajowych uczelniach, w tym UMCS w Lublinie, UG w GDańsku, UKW w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy, WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych (dorobek pod linkiem). Wiedzę teoretyczną i umiejętności (NDT, SI, AHA, metoda Prechtla, ADOS – 2, ASRS, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwjowa,międzynarodowy trener masażu Shantala i inne) wykorzystuje od prawie 20 lat w pracy z dziećmi w SOSW w Szymanowie i od 2007 roku w prowadzonym przez siebie gabinecie terapeutycznym.

Główny autor zestawu poradników pod tytułem „Terapia ręki od A do Z”, w części już wydanego przez wydawnictwo „Harmonia”.

Więcej informacji o Prowadzącym: http://www.mcsedu.com/zespol/2-mgr-jacek-szmalec.html

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, warsztaty, podczas których pokazywane są techniki terapii ręki, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

Szkolenie kierowane jest do:

 • psychologów,
 • pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów
 • logopedów,
 • fizjoterapeutów,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek i położnych
 • terapeutów wczesnego wspomagania,
 • opiekunów osób starszych,
 • rodziców

Po odbytym szkoleniu uczestnik/czka otrzymuje certyfikat.

Program szkolenia (Program szkolenia chroniony prawem autorskim!):

 1. Anatomia ręki (mięśnie, przyczep początkowy i końcowy).
 2. Prawidłowa i nieprawidłowa praca ręki.
 3. ICF w grafomotoryce.
 4. Zapoznanie z wykorzystywanymi kwestionariuszami diagnostycznymi dla dzieci a skale gotowości szkolnej:
  a) profil grafomotoryczny,
  b) autorski kwestionariusz grafomotyczny – autor Jacek Szmalec,
  c) kwestionariusz DASH dla dzieci w wieku 6-9 lat, 11-17 lat,
  d) kwestionariusz INSITE,
  e) kwestionariusz EOS-2 dla dzieci w wieku 6-9 lat,
  f) MFDR.
 5. Zapoznanie z wykorzystywanymi testami diagnostycznymi dla dzieci z MPD: AHA. MACS, GMFM.
  a) AHA,
  b) MACS,
  c) GMFM,
  d) Mini MACS,
  f) DASH, quick DASH,
  g) ABILHAND – Kids.
 6. Autorskie narzędzia diagnostyczne stosowane w pracy z dzieckiem.
 7. Reakcje oduchowe w grafomotoryce.
 8. Programy ruchowe poprawiające grafomotorykę:
  a) Jimbo
  b) INPP a grafomotoryka,
  c) autorski program „Terapia ręki od A do Z”, wydawnictwo „Harmonia”
 9. Podstawowe struktury OUN (ośrodkowy układ nererwowy) zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki.
 10. Zapoznanie z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej i i ich wpływem na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 11. Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.
  a) przygotowanie miejsca pracy dla dziecka z problemami grafomotorycznymi,
  b) przygotowanie miejsca pracy dla dziecka z problemami grafomotorycznymi i niepełnosprawnością złożoną.
 12. Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzęzoną , w tym:
  a) Zespół Downa,
  b) spetrum autyzmu,
  c) zespoły wad wrodzonych,
  d) niepełnosprawność intelektualna (głęboka, znaczna, umiarkowana, lekka)
 13. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
 14. Analiza wybranych pomocy pod kątem oceny ich efektywności w usprawnianiu małej motoryki.
 15. Prezentacja wybranych metod i technik wykorzystywanych w terapii ręki (elementy metody: NDT, SI, terapii manualnej, masażu Shantala, masażu klasycznego).

Czas trwania szkolenia- 22 godziny dydaktyczne:

I dzień (sobota) – od 9.00 do 18.00
II dzień (niedziela) – od 9.00 do 18.00

Termin i miejsce prowadzenia szkolenia:

18-19.07.2020, Rzeszów

Liczba uczestników: minimum – 12, maksimum – 20 (aktualnie jest dostępnych osiem miejsc).

Cena szkolenia: 649,99 zł (z VAT)

W przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub podjęcia leczenia w zwiazku z korona-wirusem organizator zwróci opłatę za szkolenie.

Istotne zmiany, wymagania narzucone przez przepisy dotyczące organizacji szkoleń w okresie pandemi korona-wirusa.

1. Każdy uczestnik szkolenia musi zezwolić organizatoprowi na zmierzenie teperatury ciała termometrem bezdotykowym przed wejściem na szkolenie w każdym dzniu szkoleniowym. W przypadku temperatury przekraczającej dozwoloną wartość Uczestnik/czka zostaną poproszeni o rezygnację ze szkolenia. Proszę o informację, jesli w dniach poprzedzających szkolenie osoba miała kontakt z kimś zarażonym.

2. Każdy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązani są do zabrania ze sobą kilku maseczek ochronnych, które będą obowiązkowo noszone podczas szkolenia (o ile nie ma przeciwskazań medycznych) oraz kilku par rękawic, aby ewentualnie móc brać udział w zajeciach praktycznych.

3. Przed wejściem na saę szkoleniową każdy Uczestnik/Uczestniczka są zobowiązani do umycia rąk wystawionym płynie dezynfekującym.

4. Każdy uczestnik będzie miał przporzadkowane mu miejsce, którego nie bedzie zmieniał podczas szkolenia.

5. Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie własnej karimaty w celu przeprowadzenia zajeć praktycznych.

6. Napoje ciepłe i zimne, przekąski będą indywidualnie przygotowywane i wydawane przez organizatora.

7. W przypadku konieczności odbycia kwarantanny lub podjęcia leczenia w zwiazku z korona-wirusem organizator zwóci opłatę za szkolenie.

Organizator liczy na zrozumienie przez Uczestników/Uczestniczki wprowadzonych wymogów. Mam nadzieję, żę mimio to szkolenie upłynie w miłej, przyjemnej atmosferze i uzyskają Państwo satysfakcjonującą Was dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej

Organizatorzy szkolenia:

MAZURSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Dariusz Wyszyński; 

14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 25/21, NIP 741-100-40-49,
tel.: +48 504 039 756,
e-mail: info@mcsedu.com

Podmioty współpracujące: Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna Jacek Szmalec

Akces do szkolenia można zgłosić, wykorzystując pobrany ze strony internetowej wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na  adres mailowy info@mcsedu.com lub pocztą na adres organizatora (powyżej).

Wpłaty należy dokonywać poprzez przelew bankowy na konto organizatora w terminie określonym na otrzymanej fakturze pro forma, po jej otrzymaniu.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, notatnik format A5, długopis.

Organizator podczas szkolenia zapewnia napoje (kawa, herbata, woda mineralna) i drobne przekąski (ciasteczka kruche, paluszki, chipsy) wydawane indywidualnie, nie w dotychczasowej formie bufetu.
Nocleg oraz dojazd i posiłki – organizacja i koszt uczestnika/czki.

Wersja w PDF: https://adhd-rzeszow.pl/terapia_reki_ofertarzeszow2020/

Może Ci się również spodoba