„Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci” – edycja 2022

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową od 15.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Rzeszowa pn.

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci – edycja 2022″

Adresatami zadania publicznego są dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, które wykazują deficyty i zaburzenia rozwojowe utrudniające w znacznym stopniu naukę w szkole lub przedszkolu.

Zadanie skierowane jest do dzieci z terenu Rzeszowa tj. do mieszkańców Rzeszowa oraz uczniów placówek edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.

W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Terapia Metodą Integracji Sensorycznej
  • Terapia Biofeedback
  • Terapia Metodą Warnkego

Rekrutacja dzieci do zadania publicznego prowadzona jest w okresie
od 15.04.2022 r. do 30.04.2022 r.

Osoby zainteresowane (rodzice/opiekunowie prawni dzieci) powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony w pliku do pobrania (dół strony) i dostarczyć do biura:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
ul. Dąbrowskiego 1/5a, 35-033 Rzeszów

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: adhd-rzeszow@wp.pl

Liczba uczestników ograniczona (10 osób); liczy się kolejność zgłoszeń

Od adresatów zadania pobierana jest opłata 150 zł za 10 zajęć terapeutycznych.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 665 721 148

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: https://adhd-rzeszow.pl/formularz-wz_2022/

Może Ci się również spodoba