Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin – Raport z badań

Na prośbę Autorek tj. prof. dr hab. Ewy Pisuli, dr hab. Barbary Winczury oraz dr Anny Basiak przedstawiamy Państwu raport z badania przeprowadzonego wśród polskich profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu z Ukrainy – uchodźcami wojennymi. Tematem badania były doświadczenia profesjonalistów w zakresie wsparcia oferowanego tej grupie uchodźców, wyzwania związane ze wspieraniem, źródła finansowania wsparcia oraz potrzeby osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w przyszłości. Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki będą pomocne w organizowaniu wsparcia i pomocy dla tej grupy dzieci i ich rodzin w różnych obszarach. 

Może Ci się również spodoba